Запазват почти на 100% легловата база на болниците в областта

Третото заседание на Комисията за изработване на областната здравна карта се проведе днес в Областна администрация. На него бе представен проектът , изготвен от РЗИ и РЗОК на базата на постъпили предложения и препоръки.

Броят на леглата в болниците да бъде намален с не повече от 65-66 за цялата област, т.е. легловата база ще се съхрани на около 98% е заложено в проекта за здравна карта. Цифрата е средна за областта и не касае конкретни съкращения по болници. Значителният брой на хоспитализации на пациенти от други области, високите нива на компетентност, дългогодишните традиции в хуманната медицина са в основата на предложението да запазим почти на 100 процента легловата база, обясни д-р Нанева.

Проектът за областната здравна карта предвижда в петте общини от областта, които разполагат само с по един екип за спешна медицина,  да бъде сформиран по още един екип със съответното техническо обезпечение за извършване на дейността. В периферните общини, където има недостиг на лекари, се предлага да бъде засилен социалният патронаж, както и да бъдат открити сестрински кабинети.

Изграждането на регионален център по онкология и център за редки болести са сред другите предложения в здравната карта.

Удовлетвореност от работата на Комисията и постигнатите до сега резултати изказа д-р Кирил Добрев, зам. председател на здравната комисия в парламента. Новите предложения ще бъдат взети под внимание и на 20 ноември, петък, в 10 ч. Комисията по изготвянето на областната здравна карта ще гласува окончателния й вариант.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>