Техническият колеж- Казанлък с нова сграда

Студентите от Технически колеж – Казанлък, вече ще учат в нова сграда –
обновената и модернизирана бивша Професионална гимназия по строителство
в града. С Решение № 29 от март 2018 г. тя е предоставена за ползване и
стопанисване на Технически университет – София, за нуждите на колежа.
Ремонтните дейности започнаха след съвместната инициатива на Община
Казанлък, местния бизнес и колежа.
„Преди година дадохме обещание и днес сме тук да покажем, че го
спазваме. Огромна благодарност към Община Казанлък и бизнеса. Заедно
поставихме началото на обучение, ориентирано към пазара и бизнеса.“ – с
тези думи се обърна към гостите на събитието проф. дтн инж. Георги Михов
– ректор на Технически университет – София. Той подчерта, че Казанлък е
център на машиностроенето в България и мисията на колежа е свързана с
преодоляване на предизвикателството регионът да има нужните специалисти
и инженери. „Колежът ще даде всичко от себе си за качествено образование
на студентите си.“ – категоричен бе проф. Михов.
Признателност към всички, приели като личен ангажимент реализацията на
колежа и обновяването на сградата, изрази и проф. Ивайло Ганев –
директор на Технически колеж – Казанлък: „Колежът не е самоцел, а кауза
и днес в него е надеждата за обучаването на кадри за машиностроителния
бизнес в града. Благодарни сме за дарителството от страна на местния
бизнес! Явно духът на хората в Казанлък е жив и възрожденският пламък не
е угаснал.“
Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова също благодари на бизнеса за
инициативността му да подкрепя развитието на кадрите, нужни на пазара на
труда в града: „Всеки от бизнеса в Казанлък даде своя принос днес да
имаме Технически колеж. Това са хората, които дадоха и дават отличен
пример за последователност в желанието си да го има колежа и днес мога
да заявя, че това са едни от народните будители в Казанлък – местният
бизнес. Поздравявам ги, че са родолюбиви , че сърцата им са в Казанлък,
че целите и мислите им дългосрочно са свързани с града. Така е пребъдвал
и ще пребъде Казанлък.“
Като представител на местния бизнес и най-голям работодател, почетен
плакет от кмета Стоянова получи изпълнителният директор на „Арсенал“ АД
Николай Ибушев. Той също се обърна към всички, спомогнали да го има
колежа:

„Казанлък е най-индустриализираният град в България. Това е факт не от
вчера и от днес. Днес откриваме сградата, откъдето ще излизат бъдещите
наши специалисти, които ще се грижат за града ни.“

В ремонтните дейности на сградата, която не е ползвана от години, се
включиха над 40 дарители – както фирми, така и физически лица. За
обновяването на сградата, продължило близо 3 месеца, бяха събрани над
320 000 лева. Така днес вече е подменена старата ел. инсталация с нова.
Монтирано е LED осветление, отговарящо на всички съвременни изисквания.
Изградена е отоплителна инсталация с нов котел. Монтирани са нови
радиатори. Сградата е газифицирана и топлоизолирана. Помещенията са
цялостно санирани. Нови са още подовата настилка и санитарните възли.
Монтирани са СОТ и видео наблюдение.

За преподаване на учебния материал е намерено решение в изграждането на
съвременни системи за визуализация. До дни предстои дооборудването на
залите с необходимите маси и столове.

Тази година Технически колеж – Казанлък, прие студенти за втори път по
специалността „Технология на машиностроенето”. Той е единственото
легитимно висше училище в града, звено от Технически университет –
София. Студентите в колежа са със същия статут като тези в университета
и имат право на: европейски стипендии, участие в студентски практики,
които им се заплащат, възможност да продължат обучението си в
магистърска програма, участие по програма „Еразъм”, възможност да учат и
работят, като формата на обучение е редовна, а графикът е съобразен със
заетостта им. Тяхното обучение се провежда от висококвалифицирани
преподаватели от Технически университет – София.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>