Съдови хирурзи от страната и чужбина имаха възможността да наблюдават онлайн миниинвазивна операция на стеснена феморална артерия на десния крак на 62-годишен мъж от Ангиографската зала на Болница „Тракия“ – Парк в Стара Загора. Интерактивният онлайн-семинар позволи специалистите по съдова хирургия да се убедят в предимствата на използването като контрастно вещество на безвредния за пациентите и лесен за въвеждане въглероден двуокис, вместо традиционния контраст на йодна основа. Въглеродният двуокис беше въведен чрез първия в света автоматичен инжестор на CO2 – Angiodroid. Лекарите на болница „Тракия“ са първите в страната, които рутинно използват възможностите на Angiodroidот април тази година, благодарение на внедрената иновативна апаратура. Участниците в семинара имаха възможност не само да наблюдават действията на опериращите лекари на Болница „Тракия“ – инвазивният кардиолог  д-р Борислав Борисов и съдовият хирург доц.д-р Димитър Петков, дм, но и да чуват техните коментари и обяснения по време на процедурата, както и да задават въпроси. Модератор на онлайн семинара беше инж. Лука Монти от италианската компания Angiodroid. По време на миниинвазивната интервенция беше използвано и малко количество йоден контраст, за да се демонстрира липсата на каквато и да е разлика в качеството на постигнатото изображение чрез  въглеродния двуокис.

Заради на стеснената феморална артерия пациентът не е можел да ходи от болки. В мястото на артериалното стестение „безкръвно“ беше поставен специален „балон“ с медикамент и стент. На практика веднага след безкръвната операция болезненото състояние е преодоляно  и мъжът е възстановил двигателните си възможности.

Първият онлайн-семинар „СО2 като контрастно вещество при периферни ангиографски процедури – рутинна техника с помощта на автоматичния инжектор за СО2 Angiodroid®“ беше организиран от Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, София, официалния представител на Angiodroid®за България – Док Интернешенъл КБ ЕООД Стара Загора, компанията – производител Angiodroid S.r.l. (BO) Italy и Болница „Тракия“ Стара Загора. В най-скоро време ще проведем още един подобен семинар, защото целта ни е да популяризираме и разпространим практиката на използване на Angiodroid в България, посочи представителят на ДОК Интернешънъл КБ, Красимир Ангелов.

 

Онлайн-операция демонстрира предимствата на въглеродния двуокис и Angiodroidпри периферни ангиографски процедури

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>