Комисията за статут на крепостта „Асара“ заседава в Община Николаево

В Община Николаево се проведе първото работно заседание на Междуведомствената комисия за изготвяне предложение за предоставяне на статут и режими за опазване на късноантичната и средновековна крепост „Асара“, която се намира над гр. Николаево. Още в началото на заседанието кметът Константин Костов подчерта изключителното значение на статута както за града, така и за района. „Това ще е в основата да търсим сериозен финансов ресурс за опазването на културното наследство, неговото социализиране и представяне в бъдещ туристически обект“ – каза кметът, пожелавайки успешна работа на Комисията, сформирана със заповед на заместник-министъра на културата Амелия Гешева.
Председателят й д-р Николай Русев – археолог и гл. експерт от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), посочи задачите, реда и начина, по който трябва да ги изпълнят. В състава на Комисията са представители на министерствата на културата, земеделието, околната среда и водите, Областна администрация, НИНКН, БАН, Регионален исторически музей – Стара Загора, ВиК, Община Николаево, археолози и геодезисти.

За историята на краеведските изследвания и теренните проучвания разказа археологът ас. Пламен Дойчев от филиала на Националния археологичен институт с музей при БАН във Велико Търново, който през последните години е научен ръководител на археологически проучвания по крепостта.

„За първи път за нея споменават братята Карел и Хермингелд Шкорпил през 1885 г. Основателят на новозагорския музей Никола Койчев описва първата подробна информация за обекта, че в най-източния край на възвишението Дебелец – с масивна фортификационна архитектура, той е забелязал, че е строено допълнително укрепление, а в най-източната част – църква. Някога местният учител Йовчо Манджуров намира следи от укреплението и твърди, че след Освобождението стените са се виждали от Николаево, стърчали са поне 2-3 метра над земята. Първите археолози, които започват да работят по крепостта, са Стефан Лисицов и Оленка Миланова през далечната 1984 г.“, съобщи Дойчев интересни подробности за дейностите и находките през различните периоди, както и хипотези за крепостта.

Членовете на Комисията обходиха терена на крепостта и видяха последните разкрития от 2022 г. Предстои да бъдат изготвени: предложение за предоставяне на статут, режими за териториален обхват в граници и охранителна зона и предписания за опазване на крепостта „Асара“. Протоколът, съдържащ решения, ще бъде предоставен на Специализиран експертен съвет към министъра на културата.

Комисията за статут на крепостта „Асара“ заседава в Община Николаево

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>