Работна група ще изготви график за изграждането на тунела под връх Шипка

 

Работна група ще изготви график с дейности и срокове, които предстоят за всяка ангажирана институция за проекта за строителството на тунела под връх Шипка.
“През месец април падна и последната пречка за реализация на проекта. Решението на Върховия административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване” каза министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е готова с административните процедури.
Министър Коритарова изрази надеждата си проектът да бъде завършен след 4 години.
Стойността на договора за проектиране и строителство е 358 020 000 лв. с ДДС. Изпълнител е ДЗЗД „Консорциум ПСВТ“.

Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Трансконсулт – Свеко“. Договорът е 6 479 935,20 лв. с ДДС.
Проектът за изграждането на тунела под връх Шипка е включен за финансиране в оперативната програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.
Срокът за проектиране на съоръжението е осем месеца, а строителството ще продължи около три години и половина. Заложено е изграждането на пет тунела с обща дължина 4 км. Този под Шипка ще бъде с дължина от 3,2 км, а останалите четири тунела са по-малки. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Работна група ще изготви график за изграждането на тунела под връх Шипка

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>