57 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното априлско заседание на Общински съвет Стара Загора

57 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното априлско заседание на Общински съвет Стара Загора.

Точка първа за разглеждане е внесена Декларация за запазване престижа на институцията Общински съвет Стара Загора и отстояване принципите на законност и справедливост в защита на интересите на жителите на Община Стара Загора. Вносители са общински съветници от Възраждане и касае действията на председателя на ОбС Ивета Лазарова.

Припомняме, че предишния месец декларацията на ПП „Възраждане“ не бе включена в дневния ред.

Общински съветници искат и Предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет Стара Загора. Вносители отново са от групата на партия „Възраждане“. Припомняме, че в нарочна декларация това поискаха и от групата на коалиция ПП – ДБ.

Последните изпратиха и запитване до ЦИК дали осъденият на последна инстанция общински съветник Янко Янков, с решение на ВКС от 14 март, може да участва в заседания на Общински съвет.

 

На второ четене се очаква да се приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора.

Отчет за дейността и удължаване срока на работа на Временната комисията за анализ и създаване на дългосрочна стратегия за повишаване на стандартите за хранене в детските и учебни заведения на територията на Община Стара Загора е под точка 6 от дневния ред.

 

На заседанието в четвъртък ще се гласува и предоставяне за безвъзмездно ползване на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНАДСКА БОРБА КОБРА 1983“ на имот  публична общинска собственост.

Две точки касаят ИЗ „Загоре“. Едното предложение е Предоставяне на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за стопанисване, поддържане и експлоатация водоснабдителна и канализационна система за индустриална зона „Загоре“. Другата  Провеждане на конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на  Индустриална зона Загоре“ АД .

12 точка в дневния ред касае – Образуване на общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора “, с вносител Живко Тодоров.

 

57 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното априлско заседание на Общински съвет Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>