Наука и бизнес се обединиха за запазване на традиционни породи свине

 

„Национално сдружение за развъждане на традиционни (местни) породи свине“ бе учредено днес в Тракийски университет по време на учредително събрание. В сдружението с нестопанска цел се включват две от водещите български висши учебни заведения – Тракийски университет – Стара Загора и Университет по хранителни технологии – Пловдив, както и три от водещите животновъдни ферми в страната –   Свинекомплекс Голямо Враново-Инвест АД, Чифлик Ливади ЕООД и Порко и поло ООД. На събранието присъства и проф. Алекси Стойков – един от доайените на свиневъдството в България.

Основната цел на сдружението е да обедини усилията на научните среди и бизнеса за опазване на традиционни (местни) породи свине като генетечен ресурс, както и идентифициране на най-добрите в генетично и екстериорно отношение животни.  Идеята е не само да се съхранят и възродят тези породи, сред които е и източнобалканската свиня, но и на тяхна база да се създават нови, устойчиви на заболяване хибридни породи. По този начин не само ще бъдат подпомогнати българските фермери да развъждат български породи свине и ще се работи активно за опазване на породите като национационален генетичен фонд, но и ще се предложи на пазара висококачествена и здравословна храна за потребителите.

„Това е знаково събитие, което е от значение за продоволствената сигурност на нашата страна“ – коментира ректорът на Тракийски университет  проф. Добри Ярков при подписване на учредителните документи и допълни, че двата университета застават зад каузата с целия си научно-изследователски капацитет.

 

Наука и бизнес се обединиха за запазване на традиционни породи свине

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>