Окръжен съд – Стара Загора обявява процедура за подбор на 11 съдебни медиатори

Съгласно заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Стара Загора е открита процедура по извършване на подбор на 11 броя съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Окръжен съд – Стара Загора.
С решение по протокол № 14/26.03.2024 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на ВСС, е даден старт на процедурата по извършване на подбор на общо 254 медиатори към Съдебните центрове по медиация в окръжните съдилища в цялата страна.
Решението на Съдийската колегия на ВСС, заповедта на административния ръководител и бланка на заявление за кандидатстване са публикувани на официалната страница на Окръжен съд – Стара Загора (https://stzagora-os.justice.bg/) в раздел Пресцентър/Обяви и конкурси.

Окръжен съд – Стара Загора обявява процедура за подбор на 11 съдебни медиатори

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>