Община  Чирпан с нов Общ устройствен план

На заседанието на Общинския съвет кметът Ивайло Крачолов благодари на главния архитект и на екипа, работил по проекта. „Приемането на Общия устройствен план на община Чирпан дава параметрите за пространствено развитие в дългосрочна перспектива, определя насоките, визията и устройството на функционалните системи“, каза кметът Ивайло Крачолов по повод гласувания от Общинския съвет проект.

Това се случва за първи път, досега действащият от началото на 60-те години ОУП беше само град Чирпан, който е променян неколкократно. Новият стратегически документ е разработен, съгласно изискванията на ЗУТ и включва всички населени места в общината. Неговият старт бе даден през 2020 г. по спечелен проект за финансиране от МРРБ.

„Изработването отне близо 4 години. В него е предвидена и зона за индустриално строителство на югоизток – на терена между бившето военно поделение и бившия ДАП. Проектът планира развитие и на жилищното строителство. Противоречията, които досега препятстваха инвестиционни намерения, са изчистени в новия Общ устройствен план. До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация. Това ще улесни бизнеса и гражданите, ще спести време и административна тежест и ще е от полза за устройствените процедури“, допълни Крачолов.

По думите му съгласуването с екологичната мрежа Натура 2000, носи допълнителни точки на проектите на Община Чирпан при кандидатстване за еврофинансиране. На заседанието на Общинския съвет кметът благодари на главния архитект и на екипа, работил по проекта. От 265 общини, Чирпан е сред 40-те, които имат общи устройствени планове, съответстващи на всички законови изисквания.

Община Чирпан с нов Общ устройствен план

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>