Фондация „Мисия Криле” започва нова инициатива –  „Многообразие в действие”

Фондация „Мисия Криле” започва нова инициатива от март 2024 г. с фокус правата на човека и европейските ценности в регион Стара Загора. Организацията премина през конкурс за концепции по проект „Права и ценности“. Той предоставя възможност на граждански организации и читалища от цялата страна да получат подкрепа за реализиране на граждански инициативи по темите права на гражданите на ЕС, демокрация, многообразие и равенство. „Мисия Криле” беше класирана на първо място сред огромната конкуренция от 96 кандидатстващи организации в страната с резултат от 100 точки при възможни 100.

Целта на проекта е да повиши разбирането и приемането сред гражданите в общността на международните стандарти за правата на човека и за избягване на дискриминация. Посредством проекта ще се работи за сближаване на позициите на НПО сектора в община Стара Загора, за изграждане на общи ценности и идеали, които са свързани с Европейския съюз. През следващите 12 месеца ще се поставят на картата на активните играчи, като равноправен участник, именно уязвимите групи, подложени на социално изключване. Ще бъдат подкрепени започналите от организацията усилия по създаване и развитие на Мигрантски съвет в общината и ще продължат дейностите по овластяването на бежанци и мигранти, живеещи на територията на Стара Загора.

Всичко това е в посока насърчаване на зачитането на човешкото достойнство, уважение към многообразието, както и насърчаване на практики и действия за солидарност и приобщаване. В резултат ще очаква по-голяма консолидация на неправителствения сектор в региона, повишена чувствителност към темата за човешките права и европейските ценности, овластена и развиваща се лидерска общност от мигранти, които активно участват в процесите на вземане на местни решения и заема подобаващо място в общественото пространство със съответно признание.

Проектът е на стойност 19 998 евро и се финансира от конкурс за инициативи по фонд „Заедно“, администриран от фондация „Работилница за граждански инициативи“.

„Инициатива „Многообразие в действие” се изпълнява в рамките на проект „Права и ценности“ и е финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

Фондация „Мисия Криле” започва нова инициатива – „Многообразие в действие”

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>