Стандарт енд Пуърс“ отново препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора

Стандарт енд Пуърс“ отново препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора
На 23 февруари 2024 г. Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ отново препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора. Прогнозата на анализаторите е икономическият растеж на Стара Загора да следва траекторията на силния ръст на реалния БВП на България, средно 3% до 2026 г.
Перспективата остава стабилна, благодарение на инициативността и усилията на местната власт за финансиране на инвестиции през следващите три години чрез различни европейски и национални програми, дълговото бреме на града ще остане на ниски нива. Въпреки нарастващите разходи, оперативната ефективност на общината остава стабилна, благодарение на разумния ръст на данъците и трансферите от централната власт. Рейтингът на Стара Загора отразява виждането на анализаторите, че благоприятните перспективи за икономически растеж в България от евентуалното присъединяване към еврозоната, ще подкрепят ръста на приходите, ще ограничат дефицитите след капиталовите сметки и ще ограничат натрупването на дълг, поради възстановяване на разходи за приключени проекти и ограничени нужди от заеми. Отчетени са обаче и дългосрочните предизвикателства, свързани с прехода на местната икономика, фокусирана върху въглищния сектор.
Ниското ниво на дълга и добрата ликвидност на Общината са основните фактори за поддържане на кредитния рейтинг, а тяхното структурно подобряване в съчетание с положителните очаквания от присъединяването на България към еврозоната може да доведе до възходящ сценарий за кредитния рейтинг на града.

Стандарт енд Пуърс“ отново препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>