Среща между съдии от Окръжен съд- Стара Загора и десетокласници от ГПЧЕ „Ромен Ролан“

Окръжен съд – Стара Загора е партньор в образователна програма: „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС и Министерство на правосъдието на Р България, насочена към формирането на правна грамотност и култура сред учениците, повишаване степента на доверие в съдебната власт и спазване на законите.
Първата среща между магистрати от институцията и ученици за настоящата учебната година се проведе в началото на м.декември 2023 г.
Гости на Окръжен съд – Стара Загора бяха десетокласници от старозагорската ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Те бяха посрещнати от съдия Ива Стефанова и младши съдия Цветислава Стайкова.
В началото на посещението възпитаниците на езиковата гимназия има възможността да разгледат съдебната палата, част от обособените в нея служби, както и да се запознаят с организацията на работа.
Събитието продължи в съдебна зала, където лекторите – съдия Стефанова и мл.съдия Стайкова, запознаха гостите с функциите на съдебната система и работата на съдията. Акцент бе поставен и на смисъла за разделението на властите в Р България.
Професионална компетентност на съдиите спомогна те да предоставят информация за работата си по начин, който беше разбираем за учениците. След лекцията съдия Стефанова и мл.съдия Стайкова отговориха на множество въпроси, провокирани от различни казуси.
Най-ентусиазираните ученици се осмелиха да облекат прокурорска и съдийска тога, запечатвайки този вълнуващ за тях момент в снимка.
В края на срещата всички присъстващи получиха информационни и образователни материали, предоставени от ВСС и Окръжен съд – Стара Загора.

Среща между съдии от Окръжен съд- Стара Загора и десетокласници от ГПЧЕ „Ромен Ролан“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>