Стартират дейностите по проект „Зелени решения за междублоково пространство“

Символична първа копка днес даде старт на проект „Зелени решения за междублоково пространство в кв. „Железник“. Община Стара Загора ще изпълни иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в градското развитие. Целта е преодоляване на ефекта на „Градския топлинен остров“ и превръщане на междублоковото пространство в красиво и зелено място .

Чрез проекта ще бъде променено междублоковото пространство в квартала в района на ул. „Загорка“ № 31; ул. „Загорка“ № 33, ул. „Старозагорско въстание“ № 26 и ул. „Старозагорско въстание“ № 28. Целта на проекта е преодоляване на ефекта на „Градския топлинен остров“ и превръщане на междублоковото пространство в привлекателно екологично ориентирано зелено място за отмора, спорт и детски игри.

Площадката ще бъде завършена за 5 месеца, твърдят ангажирани с проекта. Георги Симеонов от Община Стара Загора заяви, че ще се приложат много дейности , за да се адаптира средата към климатичните промени .

Главният архитект Мартин Паскалев подчерта, че целта е през следващата година да бъдат разработени и други подобни проекти.

Пилотният проект на Община Стара Загора се изпълнява в рамките на Предефиниран проект № 3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България и се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП 2014-2021) чрез Оперативна програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ по Приоритетна ос „Климат“.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>