На 21 ноември тестват системата BG-ALERT в област Стара Загора

BG-ALERT е нова система, допълваща възможностите на съществуващата Национална
система за ранно предупреждение и оповестяване, която ще позволи на компетентните
държавни органи да разпространяват предупредителни съобщения до населението, в
случай че разполагат с достоверни данни и информация за предстоящи или случващи
се бедствия или извънредни ситуации на определена територия. Тестването ѝ започна
на 7 ноември на територията на област Габрово.
На 21.11.2023 г. (вторник), системата ще бъде тествана за областите Бургас,
Сливен, Стара Загора и Ямбол.
Съобщението, което ще получат абонатите и на трите мобилни оператора, е с
определен надпис в зависимост от версията на операционната система на устройството,
а звукът – специфичен, по стандарт, така че да привлече вниманието предвид важността
на тези съобщения. В реална ситуация текстовете на съобщенията ще показват нивото
на опасност, в какво се изразява тя, ще съдържат също и линк за достъп до страницата
www.bg-alert.bg, така че гражданите да получат допълнителна информация.
Поетапно ще бъдат извършени тестове във всички 28 области на страната, като на 29
ноември ще бъде проведен национален тест в цялата страна.
В часовия диапазон от 12:00 до 12:30 ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо
текст на български и английски език, и ще бъде разпространявано чрез мрежите
на мобилните оператори до устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast.
Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде
еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран
тих (безшумен) режим.

На 21 ноември тестват системата BG-ALERT в област Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>