Медицински факултет на ТрУ дипломира 232 абсолвенти

Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора дипломира общо 232 абсолвенти през 2023 г. – 141 магистри и 91 бакалаври. Днес тържествено бяха връчени дипломите на 102 ма студентите със степен магистър от специалност „Медицина. 65 са български студенти , 37 чуждестранни студенти, от 12 страни, като 16 са обучавани на български език . Вижте репортаж от церемонията..

За трета година в МФ на ТрУ се дипломират студентите със степен „МАГИСТЪР“ от специалност „Здравен мениджмънт“ , като двама от дипломантите са с пълен ОТЛИЧЕН . Дипломират се и 29 магистри от двете специалности „Управление на здравните грижи“: 10 магистри след „Бакалавър“ по специалност „Управление на здравните грижи“, 19 магистри след „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и др. Тази година се дипломират и студентите със степен „БАКАЛАВЪР“ от специалностите Акушерка , Кинезитерапия, Лекарски асистенти , Медицинска сестра, Социални дейности

„Вие ще бъдете много повече от професионалисти и лекари – вие ще бъдете приятели, довереници на своите пациенти, често просто слушатели, но и понякога ще имате нелеката задача да сте съдници пред предизвикателството да бъдете лекари, каза проф. Юлиан Ананиев, декан на Медицински факултет. Отличникът на випуск 2023 е д-р Стефан Стефанов благодари на преподавателите

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>