Община Гълъбово с информационно събитие по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат“

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

организира информационно събитие

по проект

Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ – понеделник – 25 септември

Община Гълъбово с информационно събитие по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>