Извънредна сесия на Общински съвет Стара Загора. Какви са решенията?

Извънредна сесия на Общински съвет Стара Загора. Какви са решенията? /видео/

 

Общинският съвет даде съгласие кметът на Община Стара Загора да подпише Партньорско споразумение с Тракийски университет и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ за изпълнението на проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, като част от Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“. Предложението бе под № 1 в дневния ред на извънредната общинска сесия днес. Сред предвидените дейности са: изпълнение на строително-монтажни работи за изграждането на интегриран болничен комплекс на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и Междуобластен комуникационен и симулационен комплекс за подготовка на кадри в областта на здравеопазването;

Съветниците подкрепиха и предложението за кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Така Община Стара Загора ще може да участва в партньорство с Община Пловдив и Община Хисаря с проектно предложение по процедура BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ).

Община Стара Загора ще участва в това партньорство със следните проекти: Консервация, реставрация и социализация на куполна гробница от югозападния некропол на Августа Траяна (дн. Стара Загора); Аварийна консервация, реставрация и социализация на антични гробници от Югоизточния некропол на Августа Траяна (дн. Стара Загора) в паркова среда; Център за развлечения, атракции и археологически забележителности на Старозагорски бани. Подаването на концепции за ИТИ е с краен срок до 27.09.2023 г.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>