Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за обществения ред при използване на превозни средстава и общи площи на територията на Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>