Общинският съвет прие 49 предложения

На своето заседание за месец май, Общинският съвет в Стара Загора взе решения по 49 предложения. В началото В началото на сесията председателят на ОБС Мария Динева обяви, че изтегля точката за избор на резервен представител на Общината в заседанието на ВиК Асоциацията на 7 юни, тъй като от областния управители е получено уведомление, че то ще се състои неприсъствено.
С пълно мнозинство, старейшините дадоха съгласие Община Стара Загора да кандидатства за осигуряване на финансиране за ремонт и рехабилитация на общежитието към Спортно училище „Тодор Каблешков“ в града. С 45 гласа За бе подкрепен и разработеният пилотен проект за предотвратяване образуването на биоразградими битови отпадъци на територията на общината. Той предвижда осигуряването безвъзмездно на 300 броя компостера за домакинства, които да спомогнат процеса на разграждане на зелени и други биоотпадъци.
Съветниците подкрепиха предложението на кмета Живко Тодоров, посещението на деца от 4 до 18 години на 1 юни тази година в Зоопарка да бъде безплатно.
Приети бяха годишните финансови отчети за 2022 г. на общинските търговски дружества – три в сферата на производството и услугите „Тролейбусни и автобусни превози“, „Мересев“ ЕООД и „Автосервиз на здравни заведения“ и седемте лечебни заведения, четири от които за извънболнична помощ – „Диагностичноконсултативен център-І“, „Медицински център –І“, „Дентален център-І“, „Дерма Гард Стара Загора“ и три за болнична помощ – „Комплексен онкологичен център“, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания“ и „Център за психично здраве“.
Общинският съвет даде съгласие за промяна в транспортната схема, за да бъде по-добро обслужването на маршрутните разписания. Приети бяха общинските програми за закрила и развитие на децата, както и за читалищната дейност за тази година.
По време на заседанието на местния парламент бе решено още поставянето на Монумент на спътник „Интеркосмос България 1300“ – символ на космическата слава на Стара Загора, в парк „Артилерийски“. Той е изцяло реставриран и в момента е разположен във фоайето на Общинска администрация. В северната част на парка ще бъде монтиран и втори съд – тип „Сърце“, за събиране на капачки, част от каузата „Капачки за бъдеще“. Първият се намира на ул. „Стефан Стамболов“ №100.

Общинският съвет прие 49 предложения

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>