Канят участници в литературен конкурс в Стара Загора

 

 

Седмото издание на литературния конкурс „Писма до себе си“ – 2023

организиран от Община Стара Загора и Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), търси нови литературни, обявиха организаторите .

Темата на конкурса –  „Писма до себе си”  е  свързана  с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в окръжаващия ги свят. Тя  позволява  авторите да разгърнат цялата ширина на своите  възможности и въображение. 

В шестото издание на конкурса м.г. бяха получени 115 творби (разкази, есета, стихотворения) на 94 участници, от 29 населени места, 16 области в страната. Участниците  на възраст от 10 до 20 години са млади творци от различни школи, клубове и ателиета по творческо писане както от ЦПЛР, така и от училища и други културни  институции.

Темата на конкурса е „Писма до себе си”.

Епистоларната форма не е задължителна. 

Конкурсът е литературен. В него участват ученици от 10 до 19 години в две възрастови групи  от 10 до 13 години  и  от 14 до 19 години в разделите, както следва:

Раздел поезия (стихотворения) и Раздел проза (разказ, есе, приказка, басня и др.). 

Всеки участник може да участва и в двата раздела с до 2 стихотворения и един разказ до 3 страници.

Конкурсът не е анонимен. Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телeфон за връзка.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат или изпратят на адрес: Стара Загора – 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР – за литературния конкурс. 

Копие от текстовете трябва да се изпрати и на имейл  – pismadosebesi@abv.bg в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt. В текста на имейла също трябва да бъдат посочени данните на участника.

Краен срок за изпращането на текстовете за конкурса – 01 май 2023 година. Отчитане на конкурса и награждаване на победителите – 31.05.2023 година. 

Присъждат се по три награди в двата раздела за двете възрастови групи и поощрения и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора, награда на ЦПЛР – Стара Загора.

Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист”  и  оповестени в сайта и страницата на ЦПЛР във фейсбук и сайта на Община Стара Загора.

 

Канят участници в литературен конкурс в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>