Тържествено откриване на Академичен информационен център към Тракийски университет по проект

Тържествено откриване на Академичен информационен център към Тракийски университет се състоя днес. Изграждането му стана възможно по проект  на обща стойност близо 4 млн. и 800 000 лева./видео/

 

 

Тържествено откриване на Академичен информационен център към Тракийски университет се състоя днес. Изграждането му стана възможно по проект  на обща стойност близо 4 млн. и 800 000 лева.

Осъществяването на проекта създава допълнително физическо пространство от близо 4, 5 000 кв. м. , с четири наземни етажи: Информационен блок с автоматизирани места за справки и изложбена площ, копирен център и дигитализация, семинарна зала, хранилище,, фонд на свободен достъп и места за самоподготовка. На разположение в Тракийски университет е и информационен блок с компютърна зала.

 

Реализирането на проекта осигурява възможност за колективно обучение и наука, чрез достъп до качествена научна литература и електронни ресурси, с потенциал за развитие на дистанционно обучение.

Изградена бе и научна лаборатория с физикохимично помещение, помещения за молекулярна биология и клетъчни култури, за вирусна диагностика.

Припомняме, проектът стартира на 1 септември 2020 година.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>