Регион Стара Загора отново с добри позиции в престижна международна класация

Регион Стара Загора отново с добри позиции в престижна международна класация

За 12 ти пореден път АРИР – Стара Загора представи потенциала на област Стара  Загора да привлича инвестиции в проучването за най-обещаващи инвестиционни  дестинации в Европа, проведено от fDi Magazine – издание на Файненшъл Таймс за  преки чуждестранни инвестиции – Стара Загора отново е класирана в категории  в престижната класация в категорията на малките региони с население по-малко  от 1,5 милиона жители.

Стара Загора беше представена като инвестиционен потенциал от АРИР в  тази класация за първи път през 2010 г. и през годинитие е заемала редица  престижни места, като два пъти е заемала престижното 1-во място е в класацията 2018/19. и 2020/2021 г. 

За създаването на класацията fDi Европейски градове и региони на бъдещето  2022/23, изданието fDi Intelligence на Файненшъл таймс използва данни, събрани  чрез специалните й онлайн инструменти, като най-важни от тях са fDi Benchmark  и fDi Markets.

В класацията за 2022/2023 са участвали 148 региона от Европа, разделени в  категориите малки, средни и големи.

Критериите и тази година са разпределени в пет отделни категории:  Икономически потенциал, Работна среда, Ефективност на разходите,  Инфраструктура и Бизнес среда.

В представянето на региона АРИР използва дългогодишният си опит,  познаването на региона и акцентира върху вече одобреният проект за  създаването на Европейски Цифров Иновационен Хъб Загоре, който е част от  цялостната концепция за разширяването на регионалната икономика на база  водородни технологии, за които има одобрени още 2 проекта:

ZAHYR – за изграждане на пилотна малка по мащаб водородна долина;

START- за разработване на стратегия за разнообразяване на регионалната  икономика с фокус водород.

 

Регион Стара Загора отново с добри позиции в престижна международна класация

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>