По-високи възнаграждения на членовете на РИК и СИК за предстоящите избори

Възнагражденията на членовете на РИК и СИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. са повишени спрямо предходните избори на 2 октомври 2022 година.

Това става известно от решение, публикувано на страницата на Централната избирателна комисия.

На миналите избори еднократното възнаграждение на член на СИК е било в размер на 85 лева, а на тези – в размер на 195 лева. Ръст има и при месечните възнаграждения на членовете на РИК, като за председател в райони с до 400 секции включително то става от 1150 лева на 1700 лева.

Месечното възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в изборни райони с до 400 секции включително, за председател е 1700 лева, за заместник-председател – 1615 лева, за секретар – 1615 лева, за член – 1530 лева.

Месечното възнаграждение на членовете на РИК в изборни райони с над 400 секции за председател е 1850 лева, за заместник-председател – 1750 лева, за секретар – 1750 лева, за член – 1600 лева.

За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение, като за специалист – експерт към РИК е 1200 лв. месечно, а за специалист – технически сътрудник към РИК – 780 лв. месечно.

С приетите промени в Изборния кодекс в края на миналата година депутатите решиха, че възнаграждението на членовете на секционните избирателни комисии не може да е по-малко от една четвърт от минималната работна заплата.

По-високи възнаграждения на членовете на РИК и СИК за предстоящите избори

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>