Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“ реализираха в Стара Загора

Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“ бе открит официално в Стара Загора. Ръководителят на проекта и изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – д-р Румяна Грозева, го определи като синергия за зелена цифрова трансформация. Той е един от четирите одобрените за България, реализирани по програма Хоризонт/Цифрова Европа на Европейската комисия. Изпълнява се в широко партньорство, а водеща организация е АРИР – Стара Загора.

Чрез новооткрития хъб, Стара Загора и Югоизточен район на планиране официално са част от трансевропейската мрежа от дигитални хъбове, което отваря редица големи възможности за софтуерните компании в региона да излязат на международните пазари.

Хъбовете имат мисия и функция да подпомагат както стартиращи предприятия и бизнеси, така и образователната система. Услугите по дигитализация са приложими във всички сфери, стана ясно по време на събитието в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“.Основната цел е да бъде изграден ключов цифров капацитет на ниво Югоизточен район, който да е в подкрепа на регионалните промишлени екосистеми в тяхната двойна зелена и цифрова трансформация. Това трябва да се случи чрез фокусиране върху ключовите области на високоскоростни компютърни изчисления (HPC), обучения за надграждане на цифрови умения (DAS) и киберсигурността, инфраструктурите за данни, управлението и обработката на данни чрез предоставяне на пълния набор от услуги като ЕЦИХ през следващите 3 години, даде подробности в хода на откриващото събите д-р Грозева.

Форумът, който съпровожда официалното представяне на „Загоре“, продължи през целия ден с разнообразни панели, които целят да бъдат максимално полезни на бизнеса – с реални примери и дискусии, консултиране и практически насоки.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>