Новите електробуси пристигнаха в Стара Загора

18 от 33-та нови електробуси пристигнаха в Стара Загора. С вкарването им в транспортната схема, градът ще бъде с един от най-екологичните видове транспорт в страната. Какво означава тази придобивка за града.

Доставката на общо 33 електробуса от последно поколение и 18 двойни станции за тяхното зареждане става възможна в рамките на мащабен проект на стойност 53,8 млн. лева, от които безвъзмездната помощ е близо 45 млн. лева, а останалите 8,8 млн. лева са самоучастие на община Стара Загора. Документът беше подписан през 2019 година, а финансирането осигурено по ОП „Околна среда“ през Кохезионния фонд. Проектът трябва да приключи окончателно до август 2023 година.

Електрическите автобуси са 12-метрови, марка IRIZAR, а моделът им е Iebus 12 NG. Те са нископодови, с 26 седящи места, а капацитетът им позволява превозване на 72 души. Всеки един от тях е с осигурено пространство за майки с колички и малки деца, както и за трудноподвижни пътници – оборудвани са с ръкохватки и обезопасителни колани.

От днес нататък Стара Загора ще се радва на нов, устойчив природосъобразен градски транспорт. Това ще подобри драстично качеството на въздуха, заяви представител от фирмата производител.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>