Над 32 000 кг отпадъци –  пластмаса, метал, стъкло и хартия –  върнати за рециклиране, благодарение на кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”

21 тона е количеството пластмасови опаковки, които ще заживеят своя втори живот.
Граждани, организации и институции продължават да си партнират в кампанията за повишаване нивата на рециклиране – “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!” и през 2023-та

Кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” продължава да разширява своя обхват и през 2023-та година. Това обявиха националните координатори от сдружение BG Бъди активен, които работят за изграждане на активно и отговорно гражданско общество. Кампанията е поредната им инициатива, целяща да промени дълготрайно културата и отношението на хората към градската среда и отпадъците. Партньори в дейностите са граждански организации, институции, администрации и доброволни сформирования.

През 2022-ра година, кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” събра над 32 000 кг стъкло, метал, пластмаса и хартия. Близо 21 тона са пластмасовите отпадъци, събрани от различни акции в населени места от цялата страна – почиствания с участието на общности; образователни инициативи за насърчаване разделното събиране; събития #БезОтпадъци и други. От тях – 11 300 кг са разделно събраните пластмасови бутилки до 3 литра, като количеството идва от добре познатите на всички вече големи жълти бутилки, носещи името Шишеяд. Това показват отчетените от BG Бъди активен резултати, като данните дават още информация свързана с брой присъединили се градове – 27 града, и брой осиновени Шишеяди – 57. До сега, от своето начало през 2019-та, кампанията е събрала над 80 000 кг разделно събрани пластмаса, стъкло и хартия.
Според координаторите, разделното събиране и рециклиране на отпадъците са едни от първите стъпки, които трябва да правим заедно, като общество, за да постигнем промяна в заобикалящата ни среда. Именно заради това, сдружението работи за повишаване нивата на рециклиране, а едно от задължителните неща за да се случи това е да има достатъчно съдове добра инфраструктура която да улесни гражданите. “BG Бъди активен” насочва своето послание в две посоки: ангажиране местните власти в редица кампании, чрез което отправя апел към тях за създаване на по-адекватни условия и ангажиране на гражданите в редица образователни и активизационни кампании, целящи осъзнаване на споделената отговорност към средата. Арт инсталацията Шишеяд играе ролята на посланик на комуникацията на сдружението и отправна точка за осъществяване на диалог между всички заинтересовани страни.
“Сдружението ни е насочило усилията си в посока подобряване на нивата за разделно събиране. Наше проучване показва, че в районите, в които има добра инфраструктура, предоставяща възможност за разделно изхвърляне на отпадъци, процентът на тези, които изхвърлят разделно редовно е почти четири пъти по-голям от процентът в районите, в които няма условия за това”, казва Ласка Ненова от сдружение BG Бъди активен – Тук идва ролята и на Шишеяда – с него искаме да направим две неща – да покажем на общинските структури, че хората са готови за това, стига да имат необходимата инфраструктура и второ – да ангажираме тези граждани, които още нямат породени нагласи за това, като чрез интересен и забавен начин им отправим директно послание и да ги стимулираме да изхвърлят разделно”.
През 2023-та, организаторите ще продължат да работят за превъзпитание и информиране на населението за негативите от отпадъчните действия. Сред планираните дейности за годината, в програмата на сдружението са различни акции, с които да провокират общата публика и участници по събития, за да се замислят те повече по темата с отпадъците, които остават след себе си; Съвместни дейности, в сътрудничество с местните общини и местните компании за управление на отпадъците, ориентирани към борбата с нерегламентираните сметища; Активизационни и демонстрационни почистващи събития с участието на граждани; Образователни инициативи за повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране в училищата. Като част от предвидените, организацията ще постави още 20 инсталации/ Шишеяда е различни точки в страната, като на специално създадената страницата на кампанията е обявена отворена покана за Общини.

Над 32 000 кг отпадъци – пластмаса, метал, стъкло и хартия – върнати за рециклиране, благодарение на кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>