Община Стара Загора ще си сътрудничи с Българска фондова борса и Центъра за устойчиви финанси и енергетика

На 12 януари в 11.00 часа, в зала 203 на Община Стара Загора, ще бъде подписан меморандум за сътрудничество между кмета Живко Тодоров и изпълнителния директор на Българска фондова борса (БДФ) доц. д-р Маню Моравенов. Този вид партньорство има за цел да привлича инвеститори, подпомага икономическото развитие на малките и средни предприятия, както и стартиращите компании.

По време на събитието ще бъде подписан още един меморандум – с Центъра за устойчиви финанси и енергетика. Основната мисия на инициативата е да подпомага усилията на заинтересованите страни в посока трансформация на икономиката, давайки добри перспективи за регионите и страната.

БФБ и Българска независима енергийна борса (БНЕБ) са основните двигатели за създаването на Център за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre Green, като си партнират с Министерство на финансите и Министерство на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете, както и с представители на заинтересованите страни.

В срещата, по повод бъдещето сътрудничество, ще се включи и Константин Константинов, който е директор на Българската независима енергийна борса.

Община Стара Загора ще си сътрудничи с Българска фондова борса и Центъра за устойчиви финанси и енергетика

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>