350 км. автомагистрали с висок риск от ПТП

Незабавно в България трябва да се обезопасят над 350 км автомагистрали поради висок риск от настъпване на тежки пътнотранспортни произшествия. Ограничителните системи за пътищата са увредени на 415 места вследствие на ПТП, а около 80% от положената маркировка не отговаря на минималните изисквания за светлоотразителност през тъмната част на денонощието. Това показа инспекция на Института за пътна безопасност (ИПБ), извършена от експерти в края на миналата година, като данните са актуални към 15 декември 2022 г.

ИПБ публикуваха доклад, озаглавен „Магистралите на смъртта“, в който се добавя още, че приблизително 250 км от отводнителните съоръжения се нуждаят от възстановяване, рехабилитация и почистване. Констатирани са неправилно поставени знаци на 31 места, а на 18 места не е премахната временната организация за движение. Необходимо е било извършването на текущ ремонт на 480 км от пътната настилка. Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа на България към 18 октомври 2022 г. е 19 907 км, от които 846 км са автомагистрали. През 2022 г. е извършен текущ ремонт на 230 км при планирани 3000 км съгласно мащабната програма за текущ ремонт на РПМ от Агенция „Пътна инфраструктура“. Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за пътищата – републиканските пътища са изключителна държавна собственост. Съгласно чл. 19 от същия закон АПИ има задължението да управлява републиканските пътища, което освен събиране на винетни и тол такси включва и оперативно планиране на изграждането – проектиране и строителство, както и поддържането на пътищата. От получен отговор по ЗДОИ на 14.12.2022 г., който ИПБ цитират, става ясно, че АПИ е проявила „тотална безстопанственост“, като е отговорила, че през 2022 г. е извършила основен ремонт на едва 7 км път в Смолянска област и е ремонтирала един селскостопански надлез в Бургаска област, допълват от Института. Бюджетът на АПИ за 2022 година е 2,5 млрд. лв. и е с три пъти по-висока стойност спрямо предходната 2021 г

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>