Общински съвет отново гласува удължаване на договорите на временните търговски обекти

 

Въпреки полемиките в Общински съвет доколко е законосъобразно да се удължава срока на договорите на временните обекти, без процедура за търг или конкурс, предложението беше прието.

Основният аргумент бе – Община Стара Загора да продължи  да получава приходи от тези обекти.

Припомняме, че с  Решение от 27 май 2021 г. Общински съвет Стара Загора удължи срока на договорите, сключени между Община Стара Загора и търговци, стопанисващи временни преместваеми обекти до 31.12.2022г. В последствие Общински съвет Стара Загора със свое решение създаде Временна комисия за проверка на временните и преместваеми търговски обекти. Комисията извърши проверка на всеки един обект на място и изготви подробен доклад за състоянието на временните и преместваеми обекти, както и препоръки към общинската администрация за отстраняване на констатираните нередности.  Докладът бе приет от Общински съвет Стара Загора и изпратен на общинската администрация. Към днешна дата обаче няма изготвени процедури за провеждане на конкурс или търг. /видео/

 

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>