Делегация на Европейската комисия е на посещение в Стара Загора

От 28 ноември до 2 декември, делегация на Европейската комисия е на посещение в Стара Загора. Екип на генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия ще бъде тук по покана на българските власти. Начело на делегацията е г-жа Анес Монфре, началник на отдела за България, Унгария и Словения, който отговаря за изпълнението на Споразумението за партньорство, както и програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Фонда за справедлив преход на трите държави.

За България отделът следи за изпълнението на Споразумението за партньорство и на оперативните програми за периода 2014 – 2020 и ще наблюдава и изпълнението на новото Споразумение за партньорство и програмите за 2021 – 2027: „Транспортна свързаност“, „Околна среда“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Техническа помощ“, „Развитие на регионите“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

По време на посещението представителите на Европейската комисия ще вземат участие в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна свързаност“ (ОПТТИ) и Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) в Стара Загора, както и на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) в София.

Делегацията ще посети и проекти, финансирани по трите програми в Стара Загора и съседни общини. На 29 ноември представителите на Комисията участват в регионална среща с бизнеса „От наука към иновации“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

На 1 декември, екипът ще се срещне с кмета на общината Живко Тодоров, а от 10.00 часа ще бъде дадена пресконференция в сградата на Община Стара Загора.

Делегация на Европейската комисия е на посещение в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>