Търсят се 8 000 лв. за спортна терапия на деца – аутисти

Сдружение Алтернатива 55 набира средства за спортна програма, включваща: съвместни дейности заедно с ученици и студенти от Стара Загора и ерго-терапия-съвременен метод, чрез който по индивидуална програма се подпомага преодоляване конкретни дефицити на децата. Ще бъдат подпомогнати 30 деца с аутизъм, посещаващи Центъра . Партньори в дейностите ще бъдат Тракийски Университет и Детски Омбудсман. Търсената сума е 8000 лв.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”- Стара Загора над 15 години работи за развитие и социализиране на деца с генерализирани разстройства в развитието/ГРР – предимно с аутизъм. За съжаление през последните години рязко се увеличава броят на децата с този проблем: ако преди 20 години на 10 хиляди живородени едно бе с аутизъм, днес вече с тази диагноза е едно на всеки 55 живородени. Най- често децата аутисти имат проблем с говора, с общуването- което затруднява тяхното обучение, комуникация, включване в обществото. Тези деца се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си.
Сдружението ни администрира от 2011 г., след конкурси, като делегирана държавна дейност Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм. В Центъра работи екип от специалисти с много добра научна подготовка и практически опит в тази област. За съжаление финансирането, особено в днешните трудни условия, е недостатъчно, поради което чрез проекти и благотворителни кампании се набират средства за организиране на допълнителни дейности в подкрепа на децата и семействата им. Чрез тези кампании са осигурени 5 години провеждане на терапия с конна езда и чрез плуване както и арт-терапия и трудотерапия.
С настоящата кампанията до края на м декември 2022г. трябва да се съберат необходимите средства за спортна програма, включваща: съвместни дейности заедно с ученици и студенти от града и ерго-терапия-съвременен метод, чрез който по индивидуална програма се подпомага преодоляване конкретни дефицити на децата. Ще бъдат подпомогнати 30 деца с аутизъм, посещаващи Центъра ни. Партньори в дейностите ще бъдат Тракийски Университет и Детски Омбудсман. Търсената сума е 8000 лв, с които ще бъдат закупени необходими материали и съоръжения и хонорар на експерт със специална подготовка. Програмата ще се реализира през първото полугодие на 2023 г.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>