Организират регионална среща „От наука към иновации“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 организира на 29 ноември 2022 г. в хотел Калиста, Старозагорски минерални бани, регионална среща „От наука към иновации“.

Работната среща е насочена към Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК), финансирани по ПО1 по ОП НОИР 2014 -2020, и бизнеса и общините от региона. Срещата има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга. Срещата ще бъде открита с обща сесия, на която ще бъде представен накратко напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени на три паралелни сесии, групирани по отделните тематични области на ИСИС: „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“, „Мехатроника и чисти технологии“, и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. През втората част на паралелните сесии участниците от бизнеса и общините ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете. На заключителната обща сесия ще бъдат обобщени резултатите от паралелните сесии, обсъжданите проблеми и набелязаните възможности за сътрудни

Организират регионална среща „От наука към иновации“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>