116 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното заседание на Общински съвет Стара Загора

116 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното заседание на Общински съвет Стара Загора. То ще се проведе на 29 септември, от 9.00 часа в зала П. Р. Славейков.

Под точка първа от дневния ред четем предлоение за  удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“ за доц. Злати Златев  посмъртно. Предложението идва  от ръководството на Съюза на българските художници.

Общинските съветници ще гласуват и Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и актуализация на инвестиционната програма за 2022 година. Предложението на кмета Живко Тодоров е  инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2022 година да се увеличи с 1398 900 лева.

Предвиждат се основни ремонти на улици в селата Маджерито, Борилово, Загоре и в кв. „Самара“ 1 за близо 428 000 лева, подмяна на улични настилки на ул. „Градинарска“ в кв. „ Кольо Ганчев“ за 254 815 лева, междублокови пространства за 1 180 744 лева, изработване на проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Родина“ за 42 000 лева и други.

Общински съвет Стара Загора внася предложение и за предоставяне на парична помощ за подпомагана на пострадалите от наводнението жители на селата Каравелово, Богдан, Слатина, Община Карлово, и село Трилистник, Община Марица, чрез договор за дарение, в полза на пострадалите общини, в общ размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева. На сесията на 29 септември ще се гласува и избор на управители на две общински дружества: МЦ  „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД, както и  решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора

Под т. 25 от дневния ред се очаква да бъде одобрена  План – схема на парк „Станционна градина“ за поставяне на преместваеми обекти с търговска цел, които ще бъдат разполагани на територията на парка.

Ще бъде разгледано и предложение за Определяне на статут и специализация и отдаване под наем на търговски клетки разположени на общински пазар „Васил Шаханов“, гр. Стара Загора.

116 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното заседание на Общински съвет Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>