Интерактивно занимание  „Безопасност по пътищата“ в СУ „Иван Вазов“

То е част от програма „Ваканция 2022“ на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и се осъществява в партньорство с ОДМВР-Стара Загора. Събитието бе посветено на Деня на безопасността на движението по пътищата – 29 юни. Старши инспектор Грозданка Андреева от сектор „Пътна полиция“ разясни на участниците правилата за движението по пътищата като акцентира на поведението на пътя на пешеходци, велосипедисти, водачи на индивидуални електрически превозни средства, както и необходимостта от ползване на обезопасителни колани в моторните превозни средства. Събитието, в което участваха деца на различна възраст, започна с демонстрация в училищния двор, как трима велосипедисти и пешеходци се движат на кръстовище. Разделени на отбори, момичетата и момчетата, коментираха със старши инспектор Андреева поведението на участниците в демонстрацията и спазени ли са били правилата за движение, съгласно Закона за движение по пътищата. Децата гледаха презентация, посветена на безопасното движение по пътищата.

Интерактивно занимание „Безопасност по пътищата“ в СУ „Иван Вазов“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>