На дневен ред: нова технология за депото в Ракитница?

Ще стартира ли нова технология за депото в Ракитница. Това трябва да решат общинските съветници на предстоящата в четвъртък общинска сесия. Въпрос, който разбуни духовете на живеещите в Ракитница и околността. Пламен Йорданов началник отдел Екология и Росица Копривчина гостуваха на предаването Сутрин с нас. За какво точно става въпрос и защо предложението среща отпор.

Предложението от фирма за изграждане на инсталация за газифициране чрез перолиза на битови отпадъци и последващо оползотворяване на получената енергия и производство на вторични суровини върху площадката на депото постъпва в община Стара Загора преди месеци. В момента то е над 60 процента запълнено и се заинтересувахме от технологията. Следваща стъпка- общината организира публично представяне с представители на фирмата за намеренията им. Много дебати предизвиква представянето.

Предложението се вписва в стратегията на общината за управление на отпадъците. В програ;ата е залегнал нов подход към третиране на отпадъците, заяви Пламен Йорданов. Следва да се намали депонирането на отпадъците, ще има и рестрикктивни мерки, ако общините собственици на регионални системи не депонират най малко 10 процента от отпадъците. Толерира ли, обаче европейската политика подобен метод за третиране на отпадъците и опасен ли е този метод за екологията и живота на хората.

Експертите са държавни служители в РИОСВ. В следващ етап трябва да се назначи експертен екип с представители и на академичната общност, биолигчното здраве, опазване на въздуха, които ще изготвят доклад за адекватността на предложението. Гражданското общество също ще имат възможност да изрази своята позиция и отговорност. Къде ще отидат вредните вещества е едно от основните притеснения на хората.

Инвестиционните намерение на фирмата е над 10 млн.лв. Европа не финансира подобни програми.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>