Доц. др. Емил Славов: Сградата на АГ е добре позиционирана и с възможности да се получи едно добре функциониращо здравно заведение

Общото събрание на УС на УМБАЛ беше вълнуващо и напрегнато предвид казуса със сградата на бившия АГ комплекс. Принципала удържа на думата си и гласува против предложението за продажба на сградата. Това е успех за всички, които сме радетели на идеята за придобиване на комплкса от страна на Община Стара Загора

Решението за собствеността на сградата на бившия АГ комплекс има дълга история, но това е добро начало, категоричен е председателят на комисията по здравеопазване в Общинския съвет доц. Др. Емил Славов.

Проблемът с бездействието последните години за решаването на казуса е свързан с това, че трябва да се поеме отговорност за прехвърлянето на държавен актив във собственост на друга структура. В този случай законовите рамки не са достатъчно гъвкави, посочи др Емил Славов.
Волята я има от страна на Общината и общински съвет. Тази стъпка е посока здравия разум и правилност според него.

За да се превърне болницата в адекватен отговор на очакванията на гражданите трябва да се надгражда с технологии, категоричен е др Емил Славов.
Другите точки от дневния ред на общото събрание:“Подкрепихме отчета за приходи и разходи, приет е консолидирания бюджет. Няма увеличение на капитала на болницата.“

Сградата е добре позиционирана и с възможности да се получи едно добре функциониращо здравно заведение, е мнението на др. Славов.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>