74 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното юнско заседание

 

74 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното юнско заседание на Общински съвет Стара Загора. По традиция то ще се проведе на 30 юни от 9.00 часа.

Голяма част от предложенията касаят технически параметри на изменения на Подробни устройствени планове, както и продажба на общински жилища. Още теми сега:

 

На заседанието на 30 юни общинските съветници ще гласуват на второ четене – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора /приета на първо четене с Решение № 664 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Стара Загора/ .

Очакваните резултати от прилагането новата нормативна уредба е да се създаде още по – голяма прецизност и прозрачност при прилагане на нормите на Наредбата, като краен резултат от прилагането на която е подобряване цялостната визия на градската среда. За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства, уточнява вносителят.

Групата общински съветници от БСП за България вкарват на второ четене Приемане на Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора се предлага за разглеждане в зала с вносител кметът Живко Тодоров.

Любопитство представлява и т. 17 от дневния ред, с вносител общинският съветник Мирослав Райков за Предоставяне на Обединен спортен клуб ”Стара Загора, учреден през ноември месец 2021 за  безвъзмездно право на ползване или преотстъпено право на строеж на 15 билборда в Града на липите за рекламни дейности.

74 точки съдържа предварителния дневен ред на редовното юнско заседание

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>