Стартира програма лято 2022 на Местната комисия за БППМН

Програма лято 2022 на община Стара Загора е структурирана в полза на деца и родители. Всички институции са впрегнати безплатно да ангажират свободното време на децата, а ползите от това са много. Това заяви Донка Вътева секретар на местната комисия за противообществени прояви.

Ресурсът, с който разполагат децата през лятото от свободно време трябва да се използва разумно, категорична е Донка Вътева. Институциите са ангажирани с тази задача, защото ако оставим това на децата , те ще останат пред екраните. Освен местната комисия в програмата участва и центъра за подкрепа и личностно развитие, Центъра по кариерно ориентиране, Астрономическата обсерватория, ММЦ, библиотеки, Регионалния исторически музей др. Една от любимите програми на комисията е Ваканция 2022, отбеляза Вътева.

Целевата група, която комисията обслужва са деца от 8 до 18 години. В сравнение с миналато година по малко са противообщественит прояви, категорична е Донка Вътева. Училището поема голяма част от тежестта на превенцията на тези погрешни прояви. Различни срещи, проекти, разговори учат децата на общуване и на съвременни стандарти на поведение. Срещи по селата също са изключително важни. Там пробелмите са други: задържане на децата в училище, особеностите на ромската култура и много други.

Децата записали се в различните дейности трябва да подадат декларация за съгласие на място в Местната комисия. Програма Ваканция стартира на 22 юни.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>