Нов състав на Комисията за защита на потребителите

Правителството прие решение, с което освобождава Димитър Маргаритов като председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Освободени са също членовете на Комисията – Константин Арабаджиев и Константин Райков.

Със същото правителствено решение е определен нов състав на Комисията за защита на потребителите.

Иван Френкев е новият председател на Комисията, а за нейни членове са определени Велина Николова-Великова и Николай Мравов.

Нов състав на Комисията за защита на потребителите

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>