Районен съд – Стара Загора наложи наказание „пробация“ на мъж, съзнателно потвърдил неистина пред разследващ орган

Подсъдимият З. Д. получи наказание „пробация“ с първите две пробационни мерки, а именно „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година и шест месеца с периодичност два пъти седмично, както и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година и шест.
Наложеното му наказание е по силата на одобрено от Районен съд – Стара Загора споразумението, постигнато между него, защитника му и прокуратурата.
Пред Районен съд – Стара Загора подсъдимият се призна за виновен в това, че на 14.05.2021 г. в гр.Стара Загора, при условията на продължавано престъпление, в два поредни разпита пред надлежен орган на властта – младши следовател от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Стара Загора, като свидетел по досъдебно производство, устно и съзнателно е потвърдил неистина – престъпление по чл.290, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

Подсъдимият, декларира пред съда, че разбира обвинението, доброволно е подписал споразумението и неговите последици и се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Районен съд – Стара Загора наложи наказание „пробация“ на мъж, съзнателно потвърдил неистина пред разследващ орган

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>