Тракийски университет и БАТА АГРО организираха съвместна кръгла маса

Тракийски университет и БАТА АГРО организираха съвместна кръгла маса на тема „Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход: Регионални перспективи на глобални приоритети“, Тя се проведе днес в рамките на годишното провеждане на изложението.

Съвместна кръгла маса на тема „Селското стопанство през перспективите на дигитализацията, технологиите и зеления преход се проведе днес в рамките на годишното провеждане на изложението.
В дискусията взеха участие учени, бизнес-организации, представители на местна и държавна власт.
Темата за технологиите и модернизацията в земеделието е основен приоритет за българската асоциация на търговците на агротехника, стана ясно на форума

Науката и образованието в полза на продоволствена сигурност, зелена
икономика, и интелигентен и устойчив селскостопански сектор бе началната лекция.
Другите теми от форума: „Интелигентно животновъдство“, „Интелигентно растениевъдство“.Освен лекторите крълата маса присъстваха доц. д-р Добри Ярков, Ректор на Тракийски университет, Даниел Минев, Председател на УС на БАТА АГРО
и др.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>