Районна прокуратура-Стара Загора проверява домове за възрастни хора в областта

Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира и възложи проверка за дейността на домовете за възрастни хора на територията на област Стара Загора
Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира по медийни публикации за трагични случаи в домове за възрастни хора на територията на страната.
По реда на надзора за законност и защита на обществения интерес наблюдаващите прокурори са разпоредили извършването на проверка от органите на МВР.
Указано е да се изискат копия от регистъра към съответната община, касаещ домове, хосписи и центрове за възрастни хора на територията на област Стара Загора. Да се изиска и официална информация от Агенцията за качество на социалните услуги към Министерство на труда и социалната политика относно състоянието и дейността на наличните домове от посочената категория.
При проверката следва да се включат и представители на Регионална дирекция “Социално подпомагане“ – Стара Загора, които да проследят отговарят ли регистрираните домове, включително и частните, на разпоредбите на Закона за социалните услуги и на свързаните подзаконови нормативни актове /правилници и наредби/ и да предприемат действия, съобразно своите правомощия и компетентност. Да се приложат копия на съставените актове за установени административни нарушения.
Проверката се извършва в двумесечен срок.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>