Панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране в Мъглиж

 

На 13 май 2022 г., петък, от 11:00 часа в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – Мъглиж, ще се проведе Панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране, която е част от 10-ата Областна панорама, която две години се провеждаше онлайн заради извънредната епидемиологична обстановка.

Целта на панорамата е седмокласниците и техните родители да се запознаят и да получат повече информация за професиите и специалностите, по които се обучават учениците в ПГСС „Гео Милев“, която е единственото професионално училище на територията на община Мъглиж. Гостите ще имат възможност да видят нашите възпитаници какви умения са придобили по време на обучението си в гимназията.

Училището осъществява прием по три специалности от 8-ми клас с 5-годишен срок на обучение. Отлична професионална подготовка по устройство, експлоатация, управление и ремонт на трактори, автомобили, комбайни и друга земеделска техника се получава в специалността „Механизация на селското стопанство“. В това направление училището има вече 60-годишна традиция.

„Горско стопанство и дърводобив“ е специалност, която дава възможност за реализация не само в държавните горски стопанства. Завършващите я имат възможност за реализация и в разсадници и предприятия за отглеждане, стопанисване, опазване и реализация на растителни и животински видове, както и в дървообработващи предприятия.

Във фирми за биологично земеделие, инспекции за опазване на околната среда и водите, в предприятия за производство, преработка и реализация на екологични и биологични продукти могат да се реализират избралите специалността „Агроекология“. В нея младежите изучават принципите на екологичното и биоземеделието като се прилагат Европейските стандарти за развитие на селското стопанство.

Стратегически за българската икономика са и трите професионални направления, а „Горско стопанство и дърводобив“ и „Агроекология“ са единствени за областта. Училището дава много  добра теоретическа и най-вече практическа подготовка за тях на младежите, избрали да учат в ПГСС „Гео Милев“ – училище с 60-годишна история.

 

Панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране в Мъглиж

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>