Готови са териториалните планове за справедлив преход, очаква се държавата да организира представянето им

Семинар- дискусия на тема: „ЧИСТА ЕНЕРГИЯ, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГЕТИКАТА“ ще се проведе в Стара Загора на 12 май от 10.30ч.в ТрУ. Семинарът е организиран от Института за устойчив преход и развитие към ТрУ и Институтът за енергиен мениджмънт.
Форумът ще представи експертна дискусия по най-важните въпроси, свързани с развитието на енергийния комплекс „Марица изток“, през призмата на енергийния сектор, в контекста на националната и европейска политики и актуални факти и събития. Ден преди форума разговаряхме със Славчо Нейков, председател на УС на Института за енергиен мениджмънт, който съобщи, че са готови териториалните планове за справедлив преход. Предстои държавата да организира общественото им обсъждане в средата на годината.
Основни акценти в дискусията на 12 май са:
· Декарбонизация на българската икономика;
· План за възстановяване и устойчивост на Република България;
· Енергийна сигурност и инвестиции (конкретни предложения за инвестиционни проекти; бъдещето на държавната и частните ТЕЦ в комплекса Марица изток; развитието на мрежите; използване на алтернативни енергийни източници и др.);
· Предприети и планирани действия на регионално и национално ниво;
· Визия за необходимите следващи стъпки от страна на държавните институции и възможностите за проактивна позиция на бизнеса, НПО и други представители на гражданското общество.
За участие са поканени представители на държавни институции на национално и регионално ниво, представители на бизнеса и бизнес-асоциации, кметове на общини от региона, синдикални организации, представители на научните среди и медии.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>