Парламентът прие да се даде военно-техническа помощ на Украйна съобразно възможностите на страната

Парламентът прие да се даде военно-техническа помощ на Украйна съобразно възможностите на страната. Тази помощ ще се финансира от държавния бюджет на България. Това е предложението на „Продължаваме промяната“, което гласи да се възложи на Министерски съвет да предостави тази военно-техническа помощ.

С 200 гласа „За“, включително БСП одорби решението.

Единствено от ПП „Възраждане“ гласуваха „Против“.

Приема се и оказване на помощ на Украйна – Хуманитарна, финансова и техническа за защитни цели, според нуждите на Украйна и съобразно възможностите на Република България.

 

Парламентът прие да се даде военно-техническа помощ на Украйна съобразно възможностите на страната

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>