Шведска компания с намерение за инвестиция в Стара Загора

Шведска компания, занимаваща се в сектора на етерично-маслените култури, изразява намерение за инвестиция в Стара Загора.

Шведска корпорация, която предлага решения свързани със здравето и начина на живот, е насочила своето внимание към Стара Загора с намерение да стартира производство на продукти, използвайки суровината от етерично-маслените култури. Фирмата разполага с най-модерните технологии за преработката на тези суровини, като идеята на компанията е да произвежда продукти с най-високо качество, които да бъдат изнасяни на азиатския и европейския пазари.

Представителите на компанията са били запознати с възможностите, които предлага Стара Загора за развитие на бизнес: като подходящи терени за инвестиране. Инвеститорите са разгледали и терени в напълно изградената Индустриална зона „Загоре“. Проведени са и работни срещи с производители от бранша.

Шведска компания с намерение за инвестиция в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>