Строителната гимназия в Стара Загора откри нов STEM център

 Нов център с фокус върху изучаването и прилагането на природо-математическите науки бе официално открит в ПГСАГ„Лубор Байер“ в Стара Загора.Проектът е реализиран по програма STEM на МОН, общата стойност е 270 000 лв.(25 000 лв. собствено финансиране ) и включва промяна във вътрешната архитектура , подобряване на физическата среда чрез изграждане на пана от гипсокартон с фототапети, окачени тавани, обзавеждане на съществуващите пространства с маси, бюра, шкафове, компютри, монитори, лаптопи, специфични технологии и др. /видео

 STEM центърът дава възможност за нови методи на преподаване и управление на образователния процес, предоставя на учениците  възможност за решаване на реални казуси и проблеми на бизнеса в сектор Строителство и изключително допринася за кариерното орiентране към различни технологични професии след завършване на средно образование.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>