11 ловни соколчета са излюпени последните дни в „Зелени балкани“

Колко диви животни са спасили природозащитниците от Зелени балкани. 11 ловни соколчета са едни от видовете, доскоро изчезнали от картата на страната ни, излюпени последните дни в центъра. Спецификата на дейността…от разговора в студието на Сутрин с нас

11 ловни соколчета са се излюпили до момента в спасителния център. Природозащитниците чакат още 5 яйца . Защо това е толкова добра новина за природния парк
34/11….спецификата….35/26
Какви усилия коства размножителната програма за експертите от центъра.
35/52….усилията са….37/27
Много е важен момента, в който трябва да се върнат в природата соколчетата. Продължителната грижа крие риска да станат опитомени, а това не е целта на природозащитните. Тяхната основна цел е да бъдат освободени в природата.
42/03….нашите птици….43/37
Филм за дейностите на Зелени балкани ще бъде представен в София. Той е дело на млади хора, чиито проект касае природазащитните и спасителни териотрии на България.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>