Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии с национално роудшоу в Стара Загора

Стара Загора е домакин на национално роудшоу на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии. Програмата предвижда както дискусия с местните власти, фокусирана върху сътрудничеството с бизнеса, така и посещение в Тракийски университе. Вижте подробности от пресконференцията с Илия Кръстев,председател на Управителния съвет на Асоциацията

„СтараЗагора е сред избраните локации на роудшоуто, защото като представители на„Индустрията на знанието“ виждаме голям потенциал за развитие на града. Устойчивото развитие на икономиката на знанието е сред най-важните приоритети на Асоциацията, защото е път към дългосрочната ни визия за задържането и връщането у нас на българските таланти, а партньорствата ни с университетите,местните и държавни власти са ключови за постигането ѝ“, казва Илия Кръстев,председател на Управителния съвет на Асоциацията и изпълнителен директор на AData Pro.

AIBEST обединява едни от най-големите български и международни компании в сферата на изнесените бизнес услуги и технологии. Размерът на този сектор в България възлиза на 3.3 млрд.евро и формира 6.6% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната.Прогнозата към 2024 година сочи, че той ще продължи да се развива и да бъде основен стълб в българската икономика, като относителния му дял в БВП на страната ще достигне 11.2%.

На пресконференцията присъстваха и началникът на отдел „Инвестиции“ в местната администрация Росица Райкова и облстнаия координатор на ГЕРБ Радостин Танев.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>