Общински съвет промени Правилник, за да може повече семейства с деца да получават помощи

Общински съвет подкрепи предложението на Стефан Анков за допълнение в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора. Целта е да се подпомагат повече семейства, а промяната касае адресната регистрация на родителя.

 

 

За една година от 799 подадени заявление за финансова помощ за новородени или осиновени деца, според действащия Правилник са одобрени 565. Според вносителя, общинския съветник от ГЕРБ Стефан Анков трябва да се направи отстъпка от действащия правилник, който разпорежда, че право на помощ имат двойки с постоянна адресна регистрация поне 3 години в Община Стара Загора.

Предложението е да се създаде чл. 4а, със следното съдържание: „чл. 4а. Право да получат еднократна финансова подкрепа имат и родителите на новородено дете или осиновители, от които към момента на кандидатстване поне единият е български гражданин и е фактически трайно установен на територията на Община Стара Загора, за период повече от три години от датата на раждане или осиновяване на детето, освен в случаите, когато е налице промяна на неговия постоянен или настоящ адрес от територията на Община Стара Загора на друго място, направена недобросъвестно.“

/Видео/

За финансовото подпомагане на 565те семейства Община Стара Загора е разходвала 286 200 лева.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>